Programowanie

31Korzystanie z komputera oraz z Internetu możliwe jest za sprawą programów komputerowych. Aby jednak taka możliwość była, ktoś musi te programy napisać. Ogólnie takich ludzi określa się mianem programistów, natomiast wykonywane przez nich czynności to nic innego, jak programowanie. Nie jest to wcale tał łatwa umiejętność, jak mogłoby się wydawać. Potrzebna jest do tego naprawdę spora wiedza i odpowiednie umiejętności. Takimi rzeczami zajmują się osoby zainteresowane szeroko rozumianą informatyką – najczęściej posiadają także wykształcenie w tym właśnie kierunku. Programowanie nie sprowadza się tylko i wyłącznie do projektowania programów. Jest to pojęcie o znacznie szerszym znaczeniu. Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji to jeszcze nie wszystko – trzeba ja także na wiele sposobów przetestować, a poza tym również utrzymać jej kod źródłowy. Do pisania kodów źródłowych są wykorzystywane języki programowania. Każdy z nich rządzi się swoimi regułami. Poza tym język programowania można stworzyć całkowicie od początku lub też dla odpowiednich potrzeb zmodyfikować taki, który już istnieje. Generalnie rzecz biorąc, programowanie nie jest procesem, który da się zaszufladkować w jednoznaczny sposób. W środowisku osób zajmujących się tą właśnie dziedziną cały czas trwają dyskusje na ten temat. Dla jednych jest to sztuka, dla drugich zwyczajne rzemiosło, a jeszcze inni uważają, że jest to proces o charakterze stricte inżynieryjnym. Jak więc zatem doskonale widać, opinie na ten temat są bardzo mocno podzielone. W każdym bądź razie praca programistów jest bardzo złożona i składa się na nią szereg aspektów. Koniecznie trzeba znać wiele języków programowania i umieć z nimi pracować w rozmaitych środowiskach. Wybór języka, w którym ma być program napisany także do prostych rzeczy nie należy. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji wybranie takiego języka, który przy zaplanowanych względem danego programu zadaniach sprawdzi się najlepiej i będzie najbardziej funkcjonalny. Bierze się tutaj pod uwagę szereg rozmaitych aspektów. Jeżeli zaś chodzi o historię programowania, to nie jest ona wcale tak krótka, jak niekiedy mogłoby się wydawać. Kiedy tak naprawdę powstała pierwsza maszyna charakteryzująca się tym, że jest programowalna – o tak naprawdę można się kłócić. Nie mniej jednak powszechnie przyjmuje się, że były to pierwsze lata dziewiętnastego stulecia, a maszyną takową było krosno tkackie, które zostało zaprojektowane przez francuskiego wynalazcę nazwiskiem Joseph Marie Jacquard. Tak więc próby budowania programowalnych maszyn były podejmowane – z lepszym lub gorszym skutkiem – w wieku dziewiętnastym. Niewątpliwie bardzo dużym przełomem w dziedzinie programowania było wynalezienie tak zwanej architektura von Neumanna, która zresztą jest stosowana do dnia dzisiejszego w znakomitej większości współczesnych komputerów różnego rodzaju. Wiele pomogło także w tym zakresie upowszechnienie się Internetu oraz jego systematyczny rozwój, który z dniem dzisiejszym się nie skończył i trwa nieustannie.

Języki programowania

30Korzystanie z rozmaitych, szeroko rozumianych programów komputerowych jest możliwe w głównej mierze dzięki językom programowania. To właśnie dzięki nim możliwe jest tworzenie takich aplikacji. Pod pojęciem języka programowania należy rozumieć zbiór zasad, dzięki którym jest możliwe określenie czy ciąg symboli tworzy ogólnie program (nie zawsze ciąg symboli oznacza to, że jest już programem). Poza tym zasady te odnoszą się także do opisywanych w tym ciągu obliczeń. Reguły rządzące językami programowania podzielić można na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie na semantyczne oraz synktatyczne. Za ich sprawą jest wiadome, co trzeba zrobić, aby poszczególne wyrażenia były konstruowane w taki sposób, by były dla komputera zrozumiałe. Język programowania – podobnie zresztą jak i cały proces programowania – nie jest czymś, co da się jednoznacznie zaszufladkować. Języki te bowiem definiuje się w oparciu o kilka bardzo istotnych zasad. Tak więc bierze się pod uwagę ich funkcje. Chodzi mianowicie o to, że zawsze używa się konkretnego języka pod określony program, który ma do spełnienia takie i takie zadania. Musi zatem w odpowiedni sposób przetwarzać polecenia. Ważne jest także przeznaczenie ostateczne programu. Dzięki językom programowania jest możliwe wydawanie komputerom konkretnych poleceń. Za ich sprawą można także kontrolować wiele urządzeń. Ponadto każdy język programowania musi zawierać odpowiednie konstrukcje składniowe oraz moc. Jedne języki są mniej, inne natomiast bardziej skomplikowane. Ogólna ich liczba jest niemożliwa do precyzyjnego oszacowania, ale z całą pewnością należy ją podawać w tysiącach. Poza tym każdego jednego dnia powstaje w tej dziedzinie coś zupełnie nowego, co oczywiście uniemożliwia jakiekolwiek precyzyjne wyliczenia. Sporo spośród znanych obecnie języków programowania zostało stworzonych całkowicie od podstaw. Jednakże znakomita większość z nich jest po prostu kolejną modyfikacją tego, co już wcześniej istniało. Różnorodność w zakresie języków programowania oraz tak ogromna ich ilość wynikają przede wszystkim z tego, że również i potrzeby w zakresie programów są niesamowicie urozmaicone. Nie da się wszystkiego napisać, używając takich samych języków. Rzecz jasna próby ujednolicenia i stworzenia jednego uniwersalnego języka są podejmowane już od dawna, aczkolwiek bez żadnego rezultatu. Nie da się po prostu czegoś takiego stworzyć. Każdą sytuację, w której jest potrzebny jakiś język programowania można opisać na kilka sposobów. Bierze się przy tej okazji wiele rozmaitych czynników i aspektów, jak chociażby wielkość aplikacji, indywidualne preferencje programistów co do pracy z poszczególnymi językami, szybkość programów i mnóstwo innych rzeczy. bez względu jednakże na tak ogromną różnorodność można z powodzeniem wyszczególnić takie same elementy składające się na każdy język programowania. Tak więc wspomnieć w tym miejscu trzeba o składni, semantyce, typie danych, a także o standardowych bibliotekach. Te wszystkie elementy znaleźć można w każdym języku.